top of page

La contractació de la inscripció a aquest esdeveniment, mitjançant la plataforma d'inscripcions de Tretzesports, suposa l'acceptació del reglament de la cursa i de les següents condicions:

  1. No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d'inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l'últim dia del període d'inscripcions fixat, no s'acceptarà cap mena de modificació.

  2. L'organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l'esdeveniment.

  3. Tretzesports no assumeix les obligacions i responsabilitats que corresponen a l'organitzador de l'esdeveniment.

  4. Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'esdeveniment s'ha d'adreçar a l'organitzador, amb la presentació del comprovant de la inscripció.

  5. Tretzesports posa a disposició de l'organitzador els canals de venda d'inscripcions. L'entitat financera i Tretzesports declinen totes les responsabilitats i obligacions que són competència de l'organització.

  6. Tretzesports cobra a l'organitzador unes despeses pel servei de la gestió i cobrament de la inscripció.

  7. La contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l'entitat financera.

bottom of page